Albers, Sönke and Florian Söhnchen (2005)

Verkaufsmanagement - Innovative Ansätze und Ideen

in: Haas, Alexander and Björn Sven Ivens (ed.): Innovatives Marketing: Entscheidungsfelder, Management, Instrumente : Hermann Diller zum 60. Geburtstag, 1. ed., Gabler: Wiesbaden, (2005), 193-212.

Copy reference link

Export record:CitaviEndnoteRISISIBibTeXWordXML

Show all publications